Født 1944 i Oslo. Fra 1989 bosatt i Stavanger.

Medlem av
Norske Billedkunstnere; Landsforeningen Norske Malere og Bildene Kunstneres Forening Rogaland.

Separatutstillinger
Galleri LNM, Landsforeningen Norske Malere, Oslo september 2018
Sandnes Kunstforening 2017
Galleri GANN Sandnes 2015
Galleri Lista fyr 2014
Hå gml. prestegard 2013
Farsund kunstforening/Galleri Farsund 2008
Rælingen kunstforening 2006
Ryfylke kunstlag (vandreutstilling) 2006
Neo Galleri Stavanger 2005
Galleri Lundsen Flekkefjord 1999
Sandnes Kunstforening 1996
Galleri 3 Kristiansand 1988
Galleri Fire Tre Farsund 1986
Galleri Koloritten Stavanger 1980
Farsund kunstforening 1979, -83

Gruppeutstillinger, et utvalg
LNM 1968 I 2018 Jubileumsutstilling, Landsforeningen Norske Malere 50 år, Galleri LNM og Kunstnernes Hus 2018
'Kiellandportretter', Alexander Kielland 150 år, Stavanger kulturhus Sølvberget 1999
'Landskap 89' Sørlandets kunstnersenter 1989 og Norsk skogbruksmuseum 1991
Sørlandets kunstnersenter: tema-/vandreutstillinger 1981, -84, -86
Kunstnergruppen PARK: Munchmuseet 1974 og Kunstnernes Hus 1975
Nordisk kunstforbund, vandreutstilling i Finland 1973

Kollektivutstillinger
Statens kunstutstilling - Høstutstillingen 1971, -72, -79, -82, -85
Sørlandsutstillingen 1979, -80, -81, -82, -85
Unge Kunstneres Samfund´s Vårutstilling 1974, -75, -76

Innkjøpt av
Stavanger Kunstmuseum 2013
Norsk kulturråd 1974, -79
Riksgalleriet (Nasjonalmuseet) 1978

Utsmykkingsoppdrag
Lervig sykehjem, Stavanger kommune 2017
KNM Harald Hårfagre, mannskapsmessen Stavanger (Norsk kulturråd) 1983

Andre innkjøp
Norges Bank 2018
Ås kommune, Ås Demenssenter 2018
Stavanger kommune, Krisesenteret 2016
Sandnes kommune, Boas Riska 2015
Helse Stavanger, DPS Stavanger 2014
Stavanger kommune, Rådhuset 2012
Nye Rikshospitalet Artoteket (Utsmykkingsfondet) 1999
Aust-Agder fylkeskommune HVPU Lillesand 1988
Vest-Agder fylkeskommune HVPU Flekkefjord 1985
Flekkerøya Fort Kristiansand (Kulturrådet) 1981

Stipend
Vederlagsfondet, 2001, -14, -17, Rune Brynestads Minnestipend 2011
Bildende Kunstneres Hjelpefond, stipend til eldre kunstnere 2006, - 08, - 09, -10, -15, -16
Statens reise-/studiestipend 1999, Statens materialstipend 1986Statens etableringsstipend 1979
Bildende Kunstneres Hjelpefond, materialstipend 1978, arbeids- og studiestipend 1974, -75, -88
Chr. Lorch Schive og hustrus legat 1973

Konsulentvirksomhet utsmykking, et utvalg
Tinghuset i Kristiansand 2001-03
Skattefogden i Rogaland, Stavanger 1999- 2000
Stavanger tinghus 1992-93
Sirdal kulturhus 1988-91
Utenriksdepartementet m.fl., Victoria terrasse Oslo 1980-83

Stillinger og undervisning, et utvalg
Kurator, Rogaland kunstnersenter, Håkon Grønlien - Minneutstilling 2012
Intendant, Stavanger Kunstforening 2001- 04
Daglig leder, Rogaland kunstnersenter 1996-98
Rektor, Statens høgskole for kunsthåndverk og design (KhiB) 1993-96
Rektor, Kunstskolen i Rogaland 1989-93, lærer 1998-99
Gjestelærer og vitenskapelig assistent (NAVF), Statens kunstakademi 1986-88
Intendant, Kunstnernes Hus 1975-78
Intendant, Landslaget Kunst i Skolen 1972-74