Født 1944 i Oslo. Fra 1989 bosatt i Stavanger.

Medlem av:
Norske Billedkunstnere; Landsforeningen Norske Malere og Bildene Kunstneres Forening Rogaland.

Separatutstillinger:
Galleri LNM, Landsforeningen Norske Malere, Oslo september 2018
Sandnes Kunstforening 2017
Galleri GANN Sandnes 2015
Galleri Lista fyr 2014
Hå gml. prestegard 2013
Farsund kunstforening/Galleri Farsund 2008
Rælingen kunstforening 2006
Ryfylke kunstlag (vandreutstilling) 2006
Neo Galleri Stavanger 2005
Galleri Lundsen Flekkefjord 1999
Sandnes Kunstforening 1996
Galleri 3 Kristiansand 1988
Galleri Fire Tre Farsund 1986
Galleri Koloritten Stavanger 1980
Farsund kunstforening 1979, -83

Gruppeutstillinger, et utvalg:
'Kiellandportretter', Alexander Kielland 150 år, Stavanger kulturhus Sølvberget 1999
'Avsporing' Stavanger kulturhus Sølvberget 1992
'Landskap 89' Sørlandets kunstnersenter 1989 og Norsk skogbruksmuseum 1991
Sørlandets kunstnersenter: tema-/vandreutstillinger 1981, -84, -86
Kunstnergruppen PARK: Munchmuseet 1974 og Kunstnernes Hus 1975
Nordisk kunstforbund, vandreutstilling i Finland 1973

Kollektivutstillinger:
Statens kunstutstilling - Høstutstillingen 1971, -72, -79, -82, -85
Sørlandsutstillingen 1979, -80, -81, -82, -85
Unge Kunstneres Samfund ́s Vårutstilling 1974, -75, -76

Innkjøpt av:
Stavanger Kunstmuseum 2013
Norsk kulturråd 1974, -79
Riksgalleriet (Nasjonalmuseet) 1978

Utsmykkingsoppdrag:
Lervig sykehjem, Stavanger kommune 2017
KNM Harald Hårfagre, mannskapsmessen Stavanger (Norsk kulturråd) 1983

Innkjøp utsmykking:
Stavanger kommune, Krisesenteret 2016
Sandnes kommune, Boas Riska 2015
Helse Stavanger DPS Stavanger 2014
Stavanger kommune (Rådhuset) 2012
Nye Rikshospitalet Artoteket (Utsmykkingsfondet) 1999
Sentralsykehuset i Rogaland, Kreftavd. 1999
Aust-Agder fylkeskommune HVPU Lillesand 1988
Vest-Agder fylkeskommune HVPU Flekkefjord 1985
Kredittkassen Lista Farsund 1984
Flekkerøya Fort Kristiansand (Kulturrådet) 1981

Stipend:
Vederlagsfondet 2001, 2014, 2017
Bildende Kunstneres Hjelpefond, stipend til eldre kunstnere 2006, -08, -09,-10, -15, -16
Vederlagsfondet, Rune Brynestads Minnestipend 2011
Statens reise-/studiestipend 1999, -materialstipend 1986, -etableringsstipend 1979
Bildende Kunstneres Hjelpefond, -materialstipend 1978, -arbeids- og studiestipend 1974, -75, -88
Chr. Lorch Schive og hustrus legat 1973

Konsulentvirksomhet utsmykking, et utvalg:
Tinghuset i Kristiansand 2001-03
Skattefogden i Rogaland, Stavanger 1999- 2000
Stavanger tinghus 1992-93
Sirdal kulturhus 1988-91
Utenriksdepartementet m.fl., Victoria terrasse Oslo 1980-83

Stillinger og undervisning, et utvalg:
Kurator, Rogaland kunstnersenter, Håkon Grønlien - Minneutstilling 2012
Intendant, Stavanger Kunstforening 2001- 04
Lærer, Kunstskolen i Rogaland 1998-99
Daglig leder ,Rogaland kunstnersenter 1996-98
Rektor, Statens høgskole for kunsthåndverk og design (Kunst og designhøgskolen) 1993-96
Rektor, Kunstskolen i Rogaland 1989-93
Gjestelærer og vitenskapelig assistent (NAVF) ,Statens kunstakademi 1986-88
Intendant, Kunstnernes Hus 1975-78
Intendant, Landslaget Kunst i Skolen 1972-74